ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์. เอส. เท็กซไทล์(อิมเป๊กซ์)

R. S. TEXSTIL (IMPEX) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521024376
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2521 พ.ศ. (45 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/12/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 147-151 ห้อง 505 ตึกธนาคารสหมาลายัน จำกัด ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า