ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.ยี.อารเบี้ยนไทยเอ็นเตอร์ไพร์ส

F.G. ARBIAN THAI ENTERPRISE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521021547
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/10/2521 พ.ศ. (45 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/10/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 55,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75/1 สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า