บริษัท กูดส์ พุดดิ้ง จำกัด

GOOD PUDDING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546099266
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 541 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค