บริษัท เค แอนด์ จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

K & G INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542037258
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 782/25 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค