บริษัท โค้วง้วนเฮง จำกัด

KHOW NGUAN HENG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542034437
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2542 พ.ศ. (25 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
13/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 108/3-4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค