บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

NINETYNINE NETWORK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542035522
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2542 พ.ศ. (25 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
19/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 725/303 หมู่บ้านบ้านงามเจริญ โครงการ 6 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค