บริษัท แฟร์ คอสเมติค (ไทยแลนด์) จำกัด

FAIR COSMETIC (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542036391
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1/1 ซอย 61 (การเคหะ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค