บริษัท สมพร อินเทนด์ จำกัด

SOMPORN INTEND COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542033783
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2542 พ.ศ. (25 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
12/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23/3-5 ซอยเอกชัย 66 แยก 1 แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค