บริษัท ลัคกี้ เซ็นทรัล จำกัด

LUCKY CENTRAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542033279
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2542 พ.ศ. (25 ปี 9 วัน ที่แล้ว)
11/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 23 ซอยสาทร 11 แยก 4 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค