บริษัท ธนาผล คอมเมอร์เชียล จำกัด

THANANPHONE COMMERCIAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543089031
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2543 พ.ศ. (23 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
21/9/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 48/806 หมู่ 7 ถนนกาญจนา แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า