บริษัท ฐิติคุณ จำกัด

THITIKHUN COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545088902
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 262/5 หมู่ที่ 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า