บริษัท มิลลิเนียม กรุ๊ป (แพ็คเกจจิ้ง) จำกัด

DAWAN INDUSTRY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545063926
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2545 พ.ศ. (21 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/6/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 189 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า