บริษัท มิตสุวะ เทรดดิ้ง จำกัด

MITSUWA TRADING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545121730
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/11/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/11/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 161 อาคารนันทวัน ชั้น 10 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า