บริษัท เคพี แฟชั่น (บางกอก) จำกัด

KP FASHION (BANGKOK) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545049044
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2545 พ.ศ. (22 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
8/5/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ยูนิตเลขที่ เอ็ม15/1 ชั้นเอ็ม ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า