บริษัท ลิตเติ้ล ดูก็อง จำกัด

LITTLE DUGONG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545100317
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2545 พ.ศ. (21 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/9/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 45 ซอยอ่อนนุช 46/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า