บริษัท เจริญรัถ เลเธอร์ จำกัด

CHAROEN RAT LEATHER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545068537
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2545 พ.ศ. (21 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
3/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 412 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า