บริษัท พอลลอยด์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

POLLOYDS INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530037932
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2530 พ.ศ. (36 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/7/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 19,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 141/52 สกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ