ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลกิจ

VIBUNKUJ LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001625
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 96 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ