ห้างหุ้นส่วนสามัญ สัมพันธ์การผ้าใบ

SUMPUND CANVAS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สัมพันธ์การผ้าใบ (ID: 0102516000196) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/3/2516 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 314 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102516000196
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/3/2516 พ.ศ.
(51 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง