ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ้มเซ่งง้วน

NIM SENG NGAUN CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ้มเซ่งง้วน (ID: 0103494000441) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/9/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 157/1 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ มีทุนจดทะเบียน 80,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494000441
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/9/2494 พ.ศ.
(72 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
28/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
80,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง