ห้างหุ้นส่วนสามัญ อึ้งชุนเฮง

NG CHUN HENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000909
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2490 พ.ศ. (76 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/7/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 582 ถนนตรอกวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ