ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงสวัสดิ์

SONG HENG LEE HUAT KEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495003540
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/12/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 90-92 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ