บริษัท แชงเบย์ กรุ๊ป จำกัด

CHANGBAY GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561208003
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2561 พ.ศ. (5 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
11/12/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 14/1 ซอยกาญจนาภิเษก 25 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ