บริษัท ปั๊มทอง ปั๊มทอง จำกัด

PUMPTHONG PUMPTHONG COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561102906
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2561 พ.ศ. (5 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
18/6/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18/23 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ