บริษัท สุนทรี ฟู้ดส์ จำกัด

SOONTAREE FOODS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561133259
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2561 พ.ศ. (5 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
6/8/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30/1 ซอยกำนันแม้น 13 แยก 6 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ