บริษัท มารีนัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MARINUS CORPORATION Company Limited

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562122641
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2562 พ.ศ. (4 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/7/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 979/3 ซอยเพชรเกษม 4 แยก 9 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ