บริษัท ท้อปส์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

TOPS INTERFOODS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561188053
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2561 พ.ศ. (5 ปี 7 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
1/11/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/47 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ