บริษัท หกยกทัพ กรุป จำกัด

HOKYOKTUP GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561199055
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2561 พ.ศ. (5 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
21/11/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 700/239 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ