บริษัท เพียวซิลค์ จำกัด

THE PURE SILK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105504002205
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/4/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนสุขุมวิทย์ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ