ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวิเชียรการทอ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518002383
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2518 พ.ศ. (49 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
19/2/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/119 หมู่ที่ 5 ซอยปลั่งอนุสรณ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ