ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโมทารา

MOMOTARA LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมโมทารา (ID: 0103517015546) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/6/2517 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 198/34 ซอยอำนวยสุข ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103517015546
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/6/2517 พ.ศ.
(50 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
26/6/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง