ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรการทอ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรการทอ (ID: 0103517013675) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/5/2517 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 55/15 หมู่ที่ 5 ซอยบางมด ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103517013675
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/5/2517 พ.ศ.
(50 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/5/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง