ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงย้งเทรดดิ้ง

KWANG YONG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงย้งเทรดดิ้ง (ID: 0103517006768) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/3/2517 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 158-160 ชั้น 3 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103517006768
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/3/2517 พ.ศ.
(50 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/3/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง