บริษัท ข้าวเจริญวัฒนา จำกัด

CHAREON WATANA RICE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501000341
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
7/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13-19 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว