ห้างหุ้นส่วนจำกัด หม่งเฮง

MONG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27/3 ถนนสุนทรโกษา ตลาดท่าเรือคลองเตย แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว