ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเจริญรุ่งเรือง

THAI SAE LONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวเจริญรุ่งเรือง (ID: 0103503004407) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/6/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1460 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503004407
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/6/2503 พ.ศ.
(64 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง