ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกสหะการพาณิชย์

UNITED TRADERS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกสหะการพาณิชย์ (ID: 0103502006309) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/12/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 383/1 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502006309
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/12/2502 พ.ศ.
(64 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
18/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง