ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรไทยพืชผล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001149
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1156-1158 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว