ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ.เค.เทรดดิ้ง

P.S.A.K. TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528028539
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/11/2528 พ.ศ. (38 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/11/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 322/158 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า