ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานี

NANE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533019526
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2533 พ.ศ. (33 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
13/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36/36 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงสีกัน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า