ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ แอนด์ สกรีน

DESIGN AND SGEEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533018392
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2533 พ.ศ. (33 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1592/6 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า