ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโปรดัคส์เทรดดิ้ง

SIAM PRODUCTS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533016403
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 92/80 หมู่ที่ 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า