ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.เอส.

U.D.S. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533017370
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
25/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27/7 หมู่ที่ 6 แขวงสวนหลวง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า