ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนทอง เท็กซ์ไทล์

TABIANTHONG TEXTILE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533019763
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2533 พ.ศ. (33 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1155/252-253 ซอยตากสิน 27 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า