ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟมอินดอร์ดีไซน์

FAME INDOOR DESION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533016853
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
21/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 166/10-12 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า