ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพล 1975

SAHAPOL 1975 LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518002251
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2518 พ.ศ. (49 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/2/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 105 ซอยสังขฤกษ์ใต้ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ