บริษัท 999 ซีฟู้ดแอนด์โฟรเซน จำกัด

999 SEAFOODANDFROZEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561034412
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/2/2561 พ.ศ. (6 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/2/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 25/12 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ