ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยมงคลก่อสร้าง

CHAROENMONGKKOL COSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103508010022
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/12/2508 พ.ศ. (58 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/12/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1332 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น