ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประชาราษฎร์

CHAI PRACHA RASDRA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002638
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17/11 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น