ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างแสนบุญไพศาล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000976
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1900 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น